Employee Assistance Program

for Thailand and the Region

About Us  ภาษาไทย

นิว เคานเซ็ลลิ่ง เซอร์วิซ เอ็นซีเอส (New Counseling Service) NCS เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ที่ทำงานเพื่อเพิ่มพูนสวัสดิภาพของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย   เอ็นซีเอส (NCS) ยังให้บริการโปรแกรมการช่วยเหลือพนักงาน อีเอพี


EAP-Employee Assistance Programs ใช้วิธีการแบบองค์รวมโดยเน้นที่ปัจเจกบุคคล

เรามีทีมงานที่ปรึกษา ที่รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลหรือคนในครอบครัว เรายึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้ของการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ ซึ่งเป็นที่ควบคุมดูแลและได้รับการรับรองโดย ACC เอซีซี ยุโรป ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิของลูกค้าทุกคนในเรื่องความเป็นส่วนตัวและความลับ ของลูกค้า

นิว เคานเซ็ลลิ่ง เซอร์วิซ เอ็นซีเอส NCS มีทีมงานของจิตแพทย์และที่ปรึกษาที่มีใบประกาศนียบัตรระดับปริญญาโท ในการให้คำปรึกษาทั่วไป และมีทักษะในการจัดการกับปัญหาด้านต่างๆ ที่ปรึกษาของเรายังมีความหลากหลายทางด้านของภาษา อาทิเช่น ไทย, อังกฤษ, ดัตช์, เยอรมัน ,จีน, แมนดาริน และแคนโทนีส