Employee Assistance Program

for Thailand and the Region

ภาระหน้าที่ของ NCS EAP

นิวเคานเซ็ลลิ่งเซอร์วิสมี โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน เรามีทัศนคติที่จะให้บริการด้านการให้คำปรึกษาที่ต่อเนื่อง รับผิดชอบและอย่างมีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทยสำหรับ NCS คุณภาพสูงสุดหมายความว่า


  • ดูแลเอาใจใส่มากกว่าหน้าที่
  • ทำงานด้วยความเห็นอกเห็นใจ
  • เราให้ความสำคัญของลูกค้าเหนือสิ่งอื่น ๆ
  • เราเห็นความสำคัญของผลงานในชีวิตของคุณทุก ๆ ด้าน