Employee Assistance Program

for Thailand and the Region

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Counselors in ไทย

ไลยัง เช็ง  ผู้บริหารบริการEAP
ปริญญาตรีในด้านจิตวิทยาและการจัดการธุรกิจ การฝึกอบรมใน ABA สำหรับเด็กที่มีบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นผู้บำบัดด้านแซนด์เทร (Sand Tray Therapist)
ภาษาที่ใช้: อังกฤษ

 

โยฮันนา เดอโคนิ่ง 
ผู้ดูแลผู้บำบัดคลีนิก เอ็นซีเอส NCS (supervisor) ปริญญาโทด้านการให้คำปรึกษา [ใบอนุญาต S101962 ACC / CPCPCAB] สำหรับเด็กและวัยรุ่นและเป็นนักบำบัดสำหรับคู่สมรสและครอบครัว
ภาษาที่ใช้: อังกฤษ, ไทย, ดัตช์

 

เรกษ์ (อี่กชื่อหนึ่งคือดิ๊ก) เดอโคอนิ่ง
ผู้ประสานงานเผชิญชีวิตคู่ ใบประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาในการให้คำปรึกษา บุรุษพยาบาล เป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลและคู่สมรส ความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมข้ามวัฒนธรรม การบำบัดปัญหาคู่สมรสและปัญหาครอบครัว
ภาษาที่ใช้: อังกฤษ, ไทย, ดัตช์

 

นภนต์ สุนทรกนิษฐ มีชื่อเล่นว่า จีโน่

มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือแบบจิตบำบัด (psychotherapy) ให้ความสำคัญ และรับฟังปัญหาที่ปรึกษาเพื่อนหรือคนใกล้ชิดไม่ได้ หรือปรึกษาได้แต่ไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียด คิดมาก คิดซ้ำๆ ปัญหาด้านความรัก ชีวิตคู่ ปัญหาการกิน และบุคลิกภาพ หรือปัญหาใหญ่ๆ เช่น ความผิดปกติทางจิต วิตกกังวล ซึมเศร้า นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเหล้า และยาเสพติด โดยเน้นการรักษาที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

 
(จอย) สราญจิต  เหมแก้ว
จบด้านการให้ปรึกษาในสถาบัน TBTS และผ่านการอบรม การบำบัดแนวซาเทียร์  ดิฉันให้คำปรึกษาและกระบวนการบำบัดจิตใจภายใน แก่บุคคลส่วนตัว และคู่ชีวิต ครอบครัว ในผู้มีอาการซึมเศร้า  เครียด กังวล  การสูญเสีย เหตุการรุนแรง นอกจากนั้นดิฉันช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์   และการบริหารอารมณ์ และปัญหาชีวิตอื่น ๆ   ภาษาที่ใช้คือไทย 

 

ไบรอันอึ่ง 

ผมมาจากฮ่องกง  ช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา  ผมทำงานร่วมกับเยาวชนและครอบครัวในฐาะนักสังคมสงเคราะห์  ผมผ่านประสบการณ์ทำงานกับวัยรุ่น ที่มีปัญหาด้านกฎหมาย และการถอนตัวจากครอบครัวเดิม ผมสามารถพูดภาษา จีนกวางตุ้ง ได้ดี และจีนกลางระดับปานกลาง ผมยินดีที่จะช่วยคุณผ่านความยากลำบากในชีวิต ให้มีชัยชนะเหนือความยากลำบากในชีวิต

 
แครี่อึ่ง 
ดิฉันมาจากฮ่องกง  ฉันเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ฉันมีพื้นฐานการให้คำปรึกษาจิตวิทยา และโดยเฉพาะการให้คำปรึกษาด้านปัญหาเพศต่าง ๆ  ดิฉันมีประสบการณ์การให้คำปรึกษากับหนุ่มสาวและวัยรุ่น นอกจากการให้คำปรึกษาสองต่อสองดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเพศศึกษา สำหรับวัยรุ่น ดิฉันพูดภาษาจีนกลาง และภาษาไทยในการสัมมนา